O společnosti

Mise SQZ, s.r.o.

SQZ, s.r.o. je dynamickou společností, která je schopna nabídnout kvalitní služby v oblasti zkušebnictví, měření fyzikálních veličin, systémech managementu kvality a v provádění diagnostických prací se zárukou vysoce odborných znalostí svých pracovníků využitelné pro snížení rizik a optimalizaci nákladů projektů.

Vize SQZ, s.r.o.

SQZ, s.r.o. je dynamickou společností, která je schopna nabídnout kvalitní služby v oblasti zkušebnictví, měření fyzikálních veličin, systémech managementu kvality a v provádění diagnostických prací se zárukou vysoce odborných znalostí svých pracovníků využitelné pro snížení rizik a optimalizaci nákladů projektů.

Základní strategické cíle


1. Technický a investiční rozvoj
V souladu s potřebou naplňovat evropské standardy a uspokojit zákazníky nabídkou komplexních služeb bude SQZ, s.r.o. rozšiřovat sortiment zkoušení a měření a to jak pro segment výstavby dálnic, silnic a železničních tratí, tak i pro jejich opravy.
Zapojení SQZ do rozvojových projektů Skupiny a projektů aplikovaného výzkum s cílem zvýšit odbornou a technickou úroveň společnosti a následné komerční využití jejich výsledků.

2. Rozvoj v personální oblasti
Technický a investiční rozvoj společnosti generuje požadavky na personální zajištění. Společnost musí řešit personál z pohledu zajištění objemu poskytovaných služeb a z pohledu technického rozvoje, tedy určitou odbornou nadstavbu. Dalším důležitým aspektem v personální oblasti je přirozená generační obměna a možnost nástupnictví, tzn. příprava personálních rezerv.

SQZ svoji činnost zajišťuje v 10 ČIA akreditovaných laboratořích.

Tyto laboratoře jsou doplněny staveništními kontejnerovými laboratořemi v místech rozsáhlých stavebních projektů, výstavby dálnic a železničních tratí.

10 poboček v ČR

7 oborů zkoušek

V laboratořích pracují odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi s kontrolou velkých staveb a to jak doma, tak i v zahraničí.

SQZ zabezpečuje provádění velkého počtu kontrolních zkoušek, zejména zkoušek kameniva, konstrukčních, silničních a stříkaných betonů, asfaltů, asfaltových směsí a vrstev, zkoušek zemin, zemních a konstrukčních vrstev, zkoušek sanačních systémů a jiných zkoušek.

Laboratoře také zajišťují zkoušky typu materiálů a směsí a jiné činnosti pro výstavbu dopravní infrastruktury např.: provádění diagnostiky pozemních komunikací včetně návrhu opravy, stanovení optimalizace účinků hutnících mechanismů, hodnocení materiálů zabudovaných do staveb a jiné.

SQZ disponuje rozsáhlými referencemi z provádění zkoušek a souvisejících činností.
Je členem Sdružení pro výstavbu silnic, České silniční společnosti a Asociace akustiků.