Zkoušky integrity pilot – metoda PIT A CHA

Testování integrity pilot dopomáhá odhalit vadu předtím, než dojde k poškození konstrukce. Současné metody testování integrity mohou odhalit i nejmenší defekty.


Získané informace:
- délka piloty
- náhlá změna průřezu
- horizontální trhliny a anomálie
- spáry v případě postupné betonáže
- výrazné změny v půdních vrstvách

Obchodní zástupce:

Martin Gulej
tel: +420 724 278 026
e-mail: gulej@sqz.cz

Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB