Služby

Akreditovaná laboratorní činnost

Naši činnost zajišťujeme v rámci 15 pracovišť v ČR a na Slovensku. Díky tomu můžeme zajistit kvalifikované zkušební činnosti dle požadavků zákazníka. Naše akreditované laboratoře působní na největších dopravních a inženýrských stavbách v ČR a zajišťují komplexní a nezávislé služby pro zhotovitele i investory staveb. V rámci těchto projektů nabízíme i služby týmu specialistů kvality, zabývajících se zpracováním dokumentace k řízení kvality stavby nebo diagnostické a průzkumné práce v oblasti vozovek, letištních ploch, hal a zemních těles.

Pracujeme s materiály:

  • Beton

  • Cementy, malty

  • Kamenivo

  • Zeminy

  • Asfaltové vrstvy, směsi a povrch vozovek

Ostatní akreditované činnosti

Od fáze plánování přes realizaci a kontrolu, jsme s Vámi po celý proces stavebního procesu.

Kanalizace

VÍCE O ČINNOSTI

Svislé a vodorovné dopravní značení

VÍCE O ČINNOSTI

Laboratoř fyzikálních veličin

VÍCE O ČINNOSTI

Zkoušky integrity pilot - metoda PIT a CHA

VÍCE O ČINNOSTI

Georadarové měření

VÍCE O ČINNOSTI

Nadstavbové služby

Řízení kvality na stavbách, práce technologa

VÍCE O ČINNOSTI

Diagnostika vozovek – tuhé a netuhé komunikace

VÍCE O ČINNOSTI

Kontrola výroby v souladu s ČSN EN

VÍCE O ČINNOSTI

Diagnostika betonových konstrukcí

VÍCE O ČINNOSTI

Máte pro nás výzvu?