Kontrola výroby v souladu s ČSN EN

Provádění kontrolních zkoušek v rámci systému řízení výroby na obalovnách a betonárnách.

  1. Asfaltových směsí a vstupních materiálů pro výrobu asfaltových směsí ČSN EN 13108 -21
  1. Kameniva dle požadavků na použití kameniva:
        - kamenivo pro asfaltové směsi  ČSN EN 13043
        - kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené ČSN EN 13242 + A1
        - kamenivo do betonu ČSN EN 12620 + A1
        - kámen pro vodní stavby ČSN EN 13383-1

Četnost kontrolních zkoušek:

   Asfaltových směsí a vstupních materiálů pro výrobu asfaltových směsí:
 - četnost se stanovuje v souladu s ČSN  73  6121 na množství   použitého vstupního          
   materiálu a množství vyrobené asfaltové směsi v tunách.              

   Kameniva dle požadavků na použití kameniva:
             - v návaznosti na týdenní výrobu.    

Obchodní zástupce:

Blanka Holá
Tel: +420 602 210 033
e-mail: hola@sqz.cz

Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB