Kanalizace

Společnost SQZ, s.r.o. od roku 2015 jako jediná na trhu zajišťuje akreditované měření kanalizací a odborné provádění monitoringu potrubí. Za 6 let působení na mezinárodním stavebním trhu jsme se stali odborníky , kteří dokáží nabídnout kompletní péči v oblasti kanalizací a s ní spojenou legislativou zejména na stavbách ŘSD.

Dnes si objednatel ať už na kterékoliv úrovni jen těžko dokáže představit převzetí díla bez monitoringu prováděného kanalizačními kamerovými systémy .

Středisko měření a monitorování kanalizací společnosti SQZ, s.r.o. disponuje nejmodernějšími systémy společnosti IBOS a.s. , jenž je nám rovnocenným partnerem v našem poslání zkvalitňování prováděných nejen liniových staveb a potrubí v nich uložených.

Akreditovaně měříme:

Spád potrubí v DN 150 – DN 1200

Deformace potrubí od DN 250 – DN 1200

Délku potrubí

Dále provádíme také akreditované tlakové zkoušky potrubí vzduchem od DN 50 – DN 1200 vč. objektů na stokách

Neakreditovaně provádíme tlakové zkoušky šachet vodou.

Obchodní zástupce:

Vít Urban
Středisko měření a monitorování kanalizací
tel: +420 733 186 953
e-mail: urban@sqz.cz

Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB