Řízení kvality na stavbách,
práce technologa

Tvorba technologických předpisů provádění staveb (TePř) + kontrolních a zkušebních plánů (KZP) na základě dokumentace staveb (RDS, PDPS…)

 • Zemní práce, zemní pláně + úprava zemní pláně, kanalizace odvodnění, násypy, zářezy
 • Stmelené a nestmelené podkladní vrstvy
 • Cementobetonové kryty
 • Asfaltové kryty
 • Betony pro konstrukce a odvodnění, Protihlukové stěny

Naše portfolio služeb dále zahrnuje:

 • Znalost a orientace v technických předpisech (ČSN, TKP, TP, VL)
 • Kontrola kvality vykonávaných prací a kontrolních zkoušek na stavbách (dle potřeb objednatelů/ zadavatelů)
 • Technická konzultace (technolog):
 • Vytváření a vyhodnocování protokolů, laboratorních deníků a závěrečných zpráv o jakosti díla pro zhotovitele prací / staveb
 • Spolupráce na technologickém vývoji:
  • Zemní práce, zemní pláně + úprava zemní pláně
  • Stmelené a nestmelené podkladní vrstvy
  • Cementobetonové kryty
  • Betony pro konstrukce a odvodnění
 • Dále lze objednatelům nabídnout technickou/podpůrnou činnosti při:
 • Certifikačních procesech
 • Auditačních procesech
 • Reklamačních procesech

Obchodní zástupci:

Ing. Michal Otrusina,
tel.: +420 737 257 573,
email: otrusina@sqz.cz

Daniel Loveček,
tel.: +420 721 750 147,
email: lovecek@sqz.cz

Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB