Akreditovaná
laboratorní činnost

Naši činnost zajišťujeme v rámci 15 pracovišť v ČR a na Slovensku. Díky tomu můžeme zajistit kvalifikované zkušební činnosti dle požadavků zákazníka. Naše akreditované laboratoře působní na největších dopravních a inženýrských stavbách v ČR a zajišťují komplexní a nezávislé služby pro zhotovitele i investory staveb. V rámci těchto projektů nabízíme i služby týmu specialistů kvality, zabývajících se zpracováním dokumentace k řízení kvality stavby nebo diagnostické a průzkumné práce v oblasti vozovek, letištních ploch, hal a zemních těles.

Pracujeme s materiály:

Beton

- čerstvý beton
- ztvrdlý beton
- betonové konstrukce a dílce
- betonové a železobetonové konstrukce
- beton na mostovkách
- stříkaný beton
- vláknobeton

Cementy, malty

- injektážní malty
- potěrové materiály

Kamenivo

- pro asfaltové směsi
- pro beton
- podkladní vrstvy stmelené a nestmelené.

Zeminy

Asfaltové vrstvy, směsi a povrch vozovek

Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás.

Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB